På Blueberry så kretsar vårt arbete kring slutkunden och hur vi kan förbättra nyttan för denne - samtidigt som vi hjälper kundföretaget klättra i värdekedjan och förbättra sitt resultat. Arbetet har olika upplägg och omfattning beroende på hur kundföretagets behov ser ut, men följer i grunden samma process.

Genom åren har vi utarbetat en arbetsmodell som visat sig snabbt och effektivt kunna ta fram ett nytt erbjudande med en tydligare nytta för slutkunden. Detta gör även att kundföretagets produkter blir enklare att sälja in.

Processen sträcker sig från företagets vision och affärsidé via produkter och erbjudanden till marknadsaktiviteter och uppföljning. Arbetsmetodiken är action-orienterad och alla aktiviteter går att följa upp.

Våra kunder varierar i storlek och behov. Det de har gemensamt är att de alla vill bli bäst på att skapa nytta för sina kunder. Nedan ett urval av nuvarande och tidigare uppdragsgivare.

 

Om du är intresserad av att se hur vi praktiskt arbetar med att öka företags lönsamhet genom att förtydliga kundnyttan och kommunikationen, så finns vår arbetsmodell beskriven på en whiteboard här. För muspekaren över bilden för att få information om processens olika steg.

Blueberrys blogg delar med sig av reflektioner och observationer kring varumärken, affärsutveckling & marknadsföring - allt med fokus på att öka kundnyttan. Goda såväl som mindre bra exempel tas upp. Bloggen "Reflektioner & observationer" finner du på http://blog.blueberry.se
 


Johan Gunnars
Blueberrys affärsidé är "Att erbjuda affärsutvecklingstjänster som hjälper företag att öka sin lönsamhet genom att uppdatera sin strategi, tydliggöra sitt erbjudande och förbättra nyttan med sina produkter".

Blueberrys grundare är Johan Gunnars som tidigare arbetat bl.a. som Marknads- & försäljningsdirektör på Bokus.com, Affärschef på BTJ, grundare och VD för Avail Intelligence samt för Simpliday. Johan är även engagerad som Styrelseordförande för Connect Skåne.